Typy srsti

Standard - Typy srsti

Vysvětlivky zkratek 

sh – short hair (krátká srst)
s – satin (saténová srst)
a – astrex (kudrnatá srst)
lh – long hair (dlouhá srst)
fz – fuzz (fuzz srst)
rst – rosette (rozeta – vírek v srsti)
cpb – color point beige
cpbl – color point blue
ssp – siamese seal point
sbp – siamese blue point
pew – pink eyed white
bew – black eyed white

 

Short hair (sh)

Popis: Srst je krátká, přirozeně lesklá, hustá a jemná.

Genotyp:  Go/ * (Go/Go, Go/go)

Vady: Přesahy srsti na zadní části těla nebo na bocích.

Hrubé vady: Srst působící mastným dojmem, řídká srst, lysé plochy.

Poznámky: Short hair je základní varieta srsti u myši, tedy typická krátkosrstá myška. Ačkoliv se může zdát, že se na této varietě nedá nic zkazit, opak je pravdou. Nejlepším způsobem, jak udržet short hair ve špičkovní kvalitě je třeba vybírat do chovu myšky bez přesahů srsti, se srstí hustou, jemnou a snažit se nemíchat si do linie gen pro dlouhou srst, která může způsobit typické delší chlupy na zadní části těla nebo na bocích.

Long hair (lh)

Popis: Srst je dlouhá, čím dělší, tím lepší, přirozeně lesklá, hustá a jemná. Samci mívají srst delší než samice.

Genotyp: go/go

Vady: Příliš krátká srst.

Hrubé vady: Srst působící mastným dojmem, řídká srst, lysé plochy.

Poznámky: Jedná se o recesivní varietu, jejíž kvalita záleží na opravdu promyšleném výběru rodičů. Nejlepším způsobem, jak docílit kvalitního longu, je krýt nejlépe vypadající long hair myši, kromě délky srsti je dobré se zaměřit i na hustotu srsti a podsadu. Myši s hustou podsadou dodávají dlouhosrsté myši načechranější vzhled a long lépe vynikne. Samci obvykle mívají srst mnohem delší, než samice, u kterých obvykle srst zůstává viditelně dlouhá pouze do několika pře-srstění, po kterých se znatelně zkrátí.

Astrex (sha, lha)

Popis: Srst se vlní do kudrlinek, které by měly být co nejzřetelnější. S nabývajícím věkem při přesrsťování se kudrlinky ztrácejí a srst působí spíše vlnitě. Vousky jsou zvlněné až kudrnaté.

Genotyp: Re/ * (Re/Re, Re/re)

Vady: Horší vlnitost, u lha příliš krátká srst, u sha přesahy.

Hrubé vady: Téměř neznatelná vlnitost, řídká srst, lysá místa, srst působící mastným dojmem.

Poznámky: Astrex myšky mají obvykle nejlepší kudrlinky do prvního přesrsťování, poté obvykle kvalita kudrlinek postupně upadá. Nejlépe si kudrlinky drží homozygotní astrexi Re/Re, avšak při držení pouze homozygotní linie často dochází v dalších generacích k řídnutí srsti. Jelikož astrex je varieta dominantní a neexistuje tedy „nositel“ genu, je vhodné čas od času linii oživit krytím se short hair myší v linii short hair astrexů nebo long hair myší v linii long hair astrexů. Heteroyzogtní astrexové Re/re mívají sklony k horšímu zvlnění, avšak si udržují hustší srst. Je tedy třeba krýt astrex myšky s rozmyslem a vybírat na chov myši tak, aby se udržela správná kudrnatost i hustota srsti. Bonusem je i do chovu astrexů zapojit satén gen, který změnou struktury chlupu umožňuje kudrlinkám lépe a déle si držet tvar.

Satin (shs, lhs, shsa, lhsa)

Popis: Srst má satén genem pozměněnou strukturu a chlup je tedy dutý, což dává myši lesklý vzhled. Cílem je myš výrazně lesklá, lesk by měl být jasný, hluboký a rovnoměrný.

Genotyp: sa/sa

Vady: rovnají se typu srsti, ke kterému se váže (sh, lh, sha,lha)

Hrubé vady: rovnají se typu srsti, ke kterému se váže (sh, lh, sha, lha)

Poznámky: Satén gen je recesivní varieta, které lze docílit buď křížením dvou satén myší, nebo myší se satén genem. To, zda myš pochází z krytí satén x satén nebo nesatén se satén genem x satén nebo dvou nesaténových myší se satén genem, neovlivňuje hloubku ani kvalitu saténu. Samotný satén však může vylepšit kvalitu jiných typů srsti, například u astrexu dopomáhá udržet kudrnatost díky duté struktuře chlupu. Právě svou podstatou může také dopomoci některým barvám ke zvýraznění (red, ssp,…) a jejich odstín může být zkreslený, pokud se poté satén myš kryje nesatén myši- výsledný nesatén potomek může být horší v barvě, jelikož mu chybí prohloubení barvy saténem. Satén tedy může dopomocí určité barvě buď skrýt mírné nedostatky, nebo je naopak zvýraznit.

Fuzz (fz)

Popis: Srst je rovnoměrná, jemná a zvlněná. Kratší než u ostatních variet, avšak nesmí být úplně chybějící a tvořit lysiny. Vousky jsou vlnité až kudrnaté.

Genotyp: fz/fz

Vady: nerovnoměrnost srsti, neosrstěná místa, příliš krátká srst, přerostlé drápky, zvrásnění

Hrubé vady: příliš řídká srst, srst působící mastným dojmem, rozsáhle neosrstěné plochy.

Poznámky: Fuzz je nejpodobnější astrexům, jelikož se také jedná o kudrnatou varietu, na rozdíl od astrex myší je však znatelný rozdíl v délce srsti. Fuzzíci mají jemnou krátkou srst, kratší, než ostatní variety, avšak nesmí být příliš krátká, nesmí působit „besrstým dojmem“. Typickým problémem fuzzů může být přerůstání drápků, ke kterému mají sklony kvůli zrychlenému metabolismu. Nejlepším způsobem, jak chovat fuzzy, je buď přímo držet fuzz linii, nebo je kombinovat se short hair s fuzz genem. Long hair fuzzíci mívají sklony k problematickému udržení kvalitně rovnoměrné srsti, stejně tak satén nemá na kvalitu fuzz srsti příliš kladný dopad.  Fuzzíka je možné poznat už od malička, mládě vypadá, že se mu srst vyvíjí pomaleji a má zvlněné vousky.

Hairless/Nunu (nu)

Popis: Myš bez srsti, kůže hladká s co nejmenším zvrásněním, musí být vláčná a čistá.

Genotyp:

Vady: výrazné zvrásnění, přerostlé drápky, drobné jizvy

Hrubé vady: osrstěná místa, výrazné jizvy, nerovnosti na kůži, výrůstky

Poznámky: Myš bez srsti, kůže musí být vláčná a hladká, chybí vousky. Homozygotní hairless myšky mohou mít zvýšený výskyt zdravotních problémů, je tedy lepší, aby si chovatel držel linii heterozygotních hairlessů, kteří bývají méně postiženi zdravotními problémy, avšak bývají zaměnitelní s fuzz myškama – lze je však rozeznat tím, že hairless myšky nemají vousky, nebo je mají příliš krátké. Hairless myšky mají také zrychlený metabolismus a i s tím související přerůstání drápků a zoubků. 

Rozeta/Abysinian (rst/ab)

Popis: Srst myši je v místě rozety ve tvaru protichůdného vírku. Cílem je myš s pravidelnýma rozetama v minimálním počtu 3- dvě na bocích, která tvoří na zádech viditelné přemostění, a jedna roseta na břiše. Každá další rozeta je výhodou, je však požadavek jejich symetričnosti a viditelné přemostění.

Genotyp: rst/rst

Vady: splývající rozety, chybějící rozety, nepravidelné rozety

Hrubé vady: na pohled mastná srst, řídká srst, lysé plochy

Poznámky: Rozeta je jedním z nejhůře udržitelných typů srsti. Kvality a počty rozet je složité udržet a dá se jej dosáhnout pouze udržením opravdu dobré linie rozet a krytím pouze zvířat, které splňují požadavky. Krytím nositelů Rst/rst obvykle způsobí vznik mláďat pouze s břišní rozetou nebo splývajícíma rozetama, avšak bývá nutné pro udržení kvality srsti a typu, jedná se tedy o delší a náročnější proces. Pro svou složitost udržitelnosti není příliš chovanou varietou.