Registrace

Udělení známky

Na základě kvality a informací o každé myši udělujeme známky – registraci, nebo chovnost. Registrace a uchovňování zvířat jsou tu zejména pro kontrolovaný chov zdravých, povahově stabilních a exteriérově kvalitních myší. Pokud vaše zvíře uchovníte, je chovné a získáte tak chovnost na doživotí. Podmínky registrací a udělování chovnosti jsou nastaveny tak, aby veškerá zvířata v chovu byla v našem povědomí a měli jsme o nich přehled. K tomu bude sloužit profesionální databáze, do které mají přístup členové klubu. V databázi bude vedené každé zvíře, které bude figurovat v chovu pod klubem ČKCHM. Velký důraz je kladen na zdraví jedinců a to i v průběhu jejich života a v dalších generacích.

Známky

ČKCHM uznává dvě možnosti zařazení zvířat do chovu. Registraci a Chovnost, přičemž registrace je minimální splnění podmínek pro zařazení myši do chovu, je to nejnižší možná známka. 
Myš s udělenou známkou CHOVNÁ pak splňuje veškeré požadavky klubu na historii myšky zejména v rodokmenu a známka se rozděluje na tři možné: Chovný I., Chovný II., Chovný s výhradou, podle kvality.

Registrace i uchovnění mohou probíhat on-line, nebo osobně.
Vždy je lepší osobní setkání s posuzovatelem pro kvalitnější zhodnocení zvířete. On-line posuzování probíhá na základě videa, případně fotek. Technika ale bohužel nikdy nenahradí lidské oko a dojem ze zvířete, proto může být on-line posouzení nepřesné a díky tomu může mít zvíře sníženou známku chovnosti.

Registrace

Proč registrace?
Situace je v ČR taková, že se aktuálně prakticky musí chovat na zvířatech bez známého původu. Proto aktuálně i taková zvířata chceme zapojit do chovu, ale chceme nad nimi mít kontrolu – proto bude fungovat registrace.
Pokud zvíře dostane registraci, znamená to, že se na něm může chovat, ale nesplňuje všechny požadavky klubu – požadované informace o předcích. Je to prakticky takový experimentální chov.

Registrace NENÍ doživotní a může se zvířeti odebrat, pokud se prokáže, že zvíře nese špatné geny, které přenáší dál (nemoci, nádory, zálomky či další vady). Zvíře tak může být vyřazené z chovu. 
Každému registrovanému zvířeti vystaví klub oficiální VP (výpis předků) klubu s registračním číslem.

Podmínky registrace

 1. Zvíře musí být starší 4 měsíců
2. Zvíře musí odpovídat standardu (posoudí posuzovatel)

Jak si zaregistrovat zvíře

Pokud si myslíte, že zvíře by bylo přínosem do chovu a splňuje základní podmínky pro chov, je potřeba zvíře zaregistrovat. O tom, zda zvíře bude puštěné do chovu, či nikoliv rozhoduje posuzovatel, která na základě vyhodnocení vystaví zvířeti registrační číslo, či nikoliv. Zvíře s registrací bude mít vrhy s VP (vystaví klub).

JAK POSTUPOVAT PŘI REGISTRACI ON-LINE
1. Natočte minimálně 30s video,  kde bude zřetelně vidět myš ze všech úhlů. Kde bude vidět celé tělo, ale i detail hlavy ze stran a zpředu. Nezapomeňte na ocas, tlapky a bříško. Natáčení je lepší ve dvou lidech. Čím kvalitnější video bude, tím lépe. 
Vzorové video a jak natáčet najdete níže. Domluvit se můžete také s posuzovatelem osobně (Ostrava), nebo počkat na setkání, která se budou dělat jednou za čas po ČR.
2. Video nahrajte na úschovnu, např. www.transfer.cz a připojte odkaz ke stažení k formuláři. 
Návod jak pracovat s transferem najdete níže.
3. Pokud máte jakékoliv dokumenty ke zvířeti (VP, rodokmen atp.),  nahrajte je do úschovny spolu s videem.
VP není podmínkou k registraci, v hobby chovech či u importů se dokumenty k myším většinou nadávají.
4. Vyčkejte na zhodnocení, případně na registrační číslo.

JAK POSTUPOVAT PŘI REGISTRACI OSOBNĚ
1. Domluvte se s posuzovatelem na schůzce.
2. Vezměte s sebou zvíře a veškerou dokumentaci
3. Registrace vám bude udělená přímo na místě.

CENA ZA REGISTRACI JEDNOHO ZVÍŘETE JE 15,-

Uchovnění

Proč chovnost?
Chovnost dostane jen to zvíře, které splňuje veškeré pravidla klubu a může být ohodnocené známkou Chovný I, Chovný II, nebo Chovný s výhradou. O takový chov ČKCHM usiluje. Chovnost je zároveň i registrace myši.
Chovnost myši je doživotní a nedá se myši odebrat.

Podmínky k uchovnění

1. Zvíře musí být starší 4 měsíců
2. Zvíře musí odpovídat standardu
(posoudí posuzovatel)
3. Zvíře musí mít registrované předky klubem ČKCHM do 3. generace (rodič, prarodič).
4. Zvíře nesmí mít v rodokmenu inbreeding

Jak uchovnit zvíře

Chovnost může dostat každé zvíře, které má průkaz původu klubu.
Chovnost udělujeme ve známce Chovný I, Chovný II a Chovný s výhradou.
Uchovnění podléhá konkrétním pravidlům a známku uděluje ho posuzovatel klubu.
Chovnost se zapíše do rodokmenu zvířete i do systému.
U posouzení chovnosti zvířete je nejlepší osobní schůzka s posuzovatelem. Jedině tak je posuzovatel schopný 100% posoudit zvíře a jeho exteriér a povahu. Je však možné poslat i video a fotky. V takovém případě je ale potřeba počítat, že hodnocení nemusí být přesné a zvíře může dostat sníženou známku. Z videa prostě není možné posoudit všechno, zejména povahu.

JAK POSTUPOVAT PŘI UCHOVNĚNÍ ON-LINE
1. Natočte minimálně jedno 30s video,  kde bude zřetelně vidět myš ze všech úhlů. Kde bude vidět celé tělo, ale i detail hlavy ze stran a zpředu. Nezapomeňte na ocas, tlapky a bříško. Natáčení je lepší ve dvou lidech. Čím kvalitnější video bude, tím lépe. Vzorové video a jak natáčet najdete níže. 
Fotky jsou také výhodou, avšak musejí být kvalitní. Na rozmazané či tmavé fotografii toho posuzovat moc neuvidí.
Pokud máte v okolí fotografa, domluvte se s ním ať vám myšku nafotí ze všech stran, hlavu, ocas, tlapky, bříško.
Jak fotit najdete také níže.
2. Video a fotky nahrajte na úschovnu, např. www.transfer.cz a připojte odkaz ke stažení k formuláři. 
Návod jak pracovat s transferem najdete níže.
3. Ke zvířeti nezapomeňte přiložit jeho PP (průkaz původu). Bez PP od klubu nelze zvíře uchovnit!

4. Vyčkejte na zhodnocení a udělení chovnosti.

JAK POSTUPOVAT PŘI UCHOVNĚNÍ OSOBNĚ
1. Domluvte se s posuzovatelem na schůzce.
2. Vezměte s sebou zvíře a veškerou dokumentaci
3. Chovnost vám bude udělená přímo na místě.

CENA ZA UCHOVNĚNÍ JEDNOHO ZVÍŘETE JE 30,-

Příklady pro lepší pochpení

Příklad udělení registrace v praxi

Dovezu si zvíře ze zahraničí, nebo získám myš od hobby chovatele a chci na ní chovat.
Natočím video, nebo se domluvím s posuzovatelem na osobním setkání a ten mi myš buď zaregistruje, nebo ne.
Pokud ne, myš je nechovná a pod klubem se na ní NESMÍ chovat. Je vyřazená z určitého důvodu a ten by měl být respektován.
Pokud registrační číslo dostane, klub jí zároveň vystaví VP a můžete na myšce chovat. (I druhý rodič musí být zaregistrovaný/uchovněný).
Mláďata registrované myši dostávají automaticky klubové VP (vystaví klub). 

Příklad uchovnění v praxi

Uchovnit mohu zvíře, které má registrované předky do 3. generace.
Taková myš dostane automaticky PP.
Natočím video, nebo se domluvím s posuzovatelem na osobním setkání a ten mi myš buď zaregistruje, nebo ne.
Pokud ne, myš je nechovná a pod klubem se na ní NESMÍ chovat. Je vyřazená z určitého důvodu a ten by měl být respektován.
Pokud chovnost dostane, máte chovnou myš a pokud máte registrovanou CHS, můžete na myšce chovat. Pokud chs nemáte, můžete se domluvit s vaším chovatelem a odchovat vrh pod jejich chs.

VRHY

Pokud jsou oba rodiče oficiálně vedení pod klubem ČKCHM, to znamená, že mají registraci, či chovnost, dostanou od klubu automaticky ten průkaz, pro který splňují podmínky.
K tomu, aby byl vrh oficiální MUSÍ být oba rodiče vedení v klubu a musejí mít registrační čísla!

.

Návody

Na videu musí být myška:

Chvilku v pohybu
Ze všech stran (z boku – celé tělo)
detail hlavy a uší
Detail na packy
Detail na ocas
Ze shora (celá i s ocasem)
Bříško
Detail srsti při rozhrnutí

Jak natočit video myšky

Jak fotit myšky

Jak natočit video myšky