Registrace

Udělení známky

Na základě kvality a informací o každé myši udělujeme známky – chovnost. Uchovňování zvířat jsou tu zejména pro kontrolovaný chov zdravých, povahově stabilních a exteriérově kvalitních myší. Pokud vaše zvíře uchovníte, je chovné a získáte tak chovnost na doživotí. Podmínky udělování chovnosti jsou nastaveny tak, aby veškerá zvířata v chovu byla v našem povědomí a měli jsme o nich přehled. K tomu bude sloužit profesionální databáze, do které mají přístup členové klubu. V databázi bude vedené každé zvíře, které bude figurovat v PP chovu pod klubem ČKCHM. Velký důraz je kladen na zdraví jedinců a to i v průběhu jejich života a v dalších generacích.

Známky

ČKCHM uznává pouze jednu možnost zařazení zvířat do chovu s průkazem původu a tou je Chovnost.
Myš s udělenou známkou CHOVNÁ pak splňuje veškeré požadavky klubu na historii myšky zejména v rodokmenu a známka se rozděluje na tři možné: Chovný I., Chovný II., Chovný s výhradou, podle kvality.

Uchovnění mohou probíhat on-line, nebo osobně.
Vždy je lepší osobní setkání s posuzovatelem pro kvalitnější zhodnocení zvířete. On-line posuzování probíhá na základě videa, případně fotek. Technika ale bohužel nikdy nenahradí lidské oko a dojem ze zvířete, proto může být on-line posouzení nepřesné a díky tomu může mít zvíře sníženou známku chovnosti.

Uchovnění

Proč chovnost?
Chovnost dostane jen to zvíře, které splňuje veškeré pravidla klubu a může být ohodnocené známkou
Chovný I, Chovný II, nebo Chovný s výhradou. O takový chov ČKCHM usiluje.
Chovnost myši je doživotní a nedá se myši odebrat.

Podmínky k uchovnění

1. Zvíře musí být starší 4 měsíce
2. Zvíře musí odpovídat standardu (posoudí posuzovatel)
3. Zvíře musí mít registrované předky klubem ČKCHM do 4. generace (rodič, prarodič).
4. Zvíře nesmí mít v rodokmenu inbreeding
5. Zvíře musí mít v době uchovnění minimálně 40g

 

Jak uchovnit zvíře

Chovnost může dostat každé zvíře, které má zaevidovány alespoň 4 generace v databázi.
Chovnost udělujeme ve známce Chovný I, Chovný II a Chovný s výhradou.
Uchovnění podléhá konkrétním pravidlům a známku uděluje ho posuzovatel klubu.
Chovnost se zapíše do rodokmenu zvířete i do systému.
U posouzení chovnosti zvířete je nejlepší osobní schůzka s posuzovatelem. Jedině tak je posuzovatel schopný 100% posoudit zvíře a jeho exteriér a povahu. Je však možné poslat i video a fotky. V takovém případě je ale potřeba počítat, že hodnocení nemusí být přesné a zvíře může dostat sníženou známku. Z videa prostě není možné posoudit všechno, zejména povahu.

JAK POSTUPOVAT PŘI UCHOVNĚNÍ ON-LINE
1. Natočte minimálně jedno 30s video,  kde bude zřetelně vidět myš ze všech úhlů. Kde bude vidět celé tělo, ale i detail hlavy ze stran a zpředu. Nezapomeňte na ocas, tlapky a bříško. Natáčení je lepší ve dvou lidech. Čím kvalitnější video bude, tím lépe. Vzorové video a jak natáčet najdete níže. 
Fotky jsou také výhodou, avšak musejí být kvalitní. Na rozmazané či tmavé fotografii toho posuzovat moc neuvidí.
Pokud máte v okolí fotografa, domluvte se s ním ať vám myšku nafotí ze všech stran, hlavu, ocas, tlapky, bříško.
Jak fotit najdete také níže.
2. Video a fotky nahrajte na úschovnu, např. www.transfer.cz a připojte odkaz ke stažení k formuláři. 
Návod jak pracovat s transferem najdete níže.
3. Ke zvířeti nezapomeňte přiložit jeho VP nebo PP. Bez těchto informací nelze zvíře uchovnit!

4. Vyčkejte na zhodnocení a udělení chovnosti.

JAK POSTUPOVAT PŘI UCHOVNĚNÍ OSOBNĚ
1. Domluvte se s posuzovatelem na schůzce.
2. Vezměte s sebou zvíře a veškerou dokumentaci
3. Chovnost vám bude udělená přímo na místě.

CENA ZA UCHOVNĚNÍ JEDNOHO ZVÍŘETE JE 30,-

Příklady pro lepší pochpení

Příklad uchovnění v praxi

Uchovnit mohu zvíře, které má registrované předky do 4. generace.
Natočím video, nebo se domluvím s posuzovatelem na osobním setkání a ten mi myš buď uchovní, nebo ne.
Pokud ne, myš není vhodná do chovu s průkazem původu, ale můžete ji stále použít v chovu s VP.
Pokud chovnost dostane, máte chovnou myš a pokud máte registrovanou CHS, můžete na myšce chovat. Pokud chs nemáte, můžete se domluvit s vaším chovatelem a odchovat vrh pod jejich chs.

VRHY

Pokud jsou oba rodiče oficiálně vedení pod klubem ČKCHM, mají jeho potomci nárok na vystavení průkazu původu.
K tomu, aby byl vrh oficiální MUSÍ být oba rodiče uchovnění v klubu a musejí mít registrační čísla!

.

Návody

Na videu musí být myška:

Chvilku v pohybu
Ze všech stran (z boku – celé tělo)
detail hlavy a uší
Detail na packy
Detail na ocas
Ze shora (celá i s ocasem)
Bříško
Detail srsti při rozhrnutí

Jak natočit video myšky

Jak fotit myšky

Jak natočit video myšky