Linie

Liniový chov

Definice liniové plemenitby
Liniová plemenitba je založena na vytváření skupin uvnitř populace, vyznačujícími se charakteristickými znaky (typ, pracovní vlohy apod.), které jsou upevňovány příbuzenskou plemenitbou a poté slouží k obohacení celé populace. (Zdroj: ecanis)

Co to znamená v praxi?
Linie se zakládá na jednom jedinci, který má vysoké kvality, které uplatní v chovu.
Příklad – mám výborného samce, kterého dám na dvě samice. Nejlepší samce z obou vrhů opět využiji v chovu s nepříbuznými samicemi.
Takhle pokračuju dál až nakonec spojím nejlepší potomky z těchto vrhů dohromady.
Nejedná se tedy už o inbreeding, který v chovu nepodporujeme, ale o linebreeding – předci už v rodokmenu nejsou vidět, ale jsou pro oba rodiče vzdáleně společní.

Co liniový chov není?
Zaměření se na určitý znak, například merle a ten chovat “hlava nehlava”. V liniovém chovu vždy figuruje základní jedinec, který linii zakládá a jehož znak chceme upevnit. Samozřejmě se může jednat o znak merle, ale liniový chov by vždy měl být plánovaný. Není to tak, že spojím dva nepříbuzné páry a budu tomu říkat jedna linie, protože oba dva vrhy jsou zaměřené na merle znak. Linie je vždy založená ne jednom jedinci.

Plány na papír
Linie se opět nejlépe plánují na papíře. Důležité je, vytyčit si cíl, na který bude celá linie zaměřené a podle toho vybírat vhodné jedince a následně linebreedingem záměr upevnit. Pokud máte spoustu prostoru, můžete mít několik chovných linií, je však dobré nemít ze začátku velké oči a zaměřit se na konkrétní “liniový cíl”.