kolecka

Proč NE běhací kolečka, nebo běhací disky?

Jelikož se v poslední době setkávám poměrně často s otázkou “A proč jsou vlastně kolečka špatné? Když se používaly vždy? neboV zahraničí je také používají!aVe zverimexu nám je doporučili, jsme se rozhodli upřesnit pár informací.

MYŠ NENÍ BĚŽEC. Ačkoliv myšky mají rády pohyb, nejpřirozenější pohyb pro ně je pomalý, průzkumný krok, poskakování, hrabání, kličkování mezi prolézačkami, částečně šplh a nebo rychlejší chůze. Běh je pro myš zejména nejrychlejším prostředkem úprku do bezpečí, je spojený s hrozbou. Tím se liší například od křečků, kteří naopak mají teritoria rozlehlé a potřebují se za krátký čas dostat skrz velkou plochu a běh je pro ně přirozený.

MYŠÍ TERITORIA JSOU MALÉ. Pro myši je sice fajn mít velkou ubikaci, pokud je jich víc, ale stále dávají přednost menším prostorům, kde se mohou schovat. Čím větší ubikace, tím více vybavení – a nejlépe i tím více myší, ve velkém otevřeném prostoru se myšky budou cítit frustrované. Malá ubikace s kolečkem nikdy nenahradí pestrou výbavu vhodné ubikace.

ÚRAZY. Kolečka i disky mohou být sebebezpečněji vyrobené, přesto může dojít k rozmanitým úrazům. Ať už za to může moci špatný výběr kolečka – malé, mřížkované, nebo velikost kolečka (viz níže), nebo myš může dojít k úrazu, když se snaží nastoupit do již roztočeného kolečka či disku, či z něj vyletět a ublížit si. Na kolečku může také vzniknout závislost, která může vážně narušit mentalitu myšky.

DEFORMACE. Při nevhodné velikosti kolečka může myška začít nosit ocásek přes hlavu či si přivodit deformaci páteře, která se projevuje nepříjemným prohýbáním, či dokonce začne špatně chodit na zadní část těla. Vhodně velké kolečko si ani nedokážu představit, vzhledem k předpokladu, že fancy myška, vážící 60g a mající ocas delší jak tělo, nemůže dostat kolečko adekvátně velké tak, aby měla tělo i ocas natažený v jedné rovině, a zároveň ab takhle velké kolo vůbec vlastní silou roztočila.
běhacích disků hrozí také riziko skoliozy, kdy vzhledem k tomu, že disk tlačí těžiště myši do strany, zatímco ona se snaží ho držet v rovině a běžet rovně, může dojít k deformaci páteře do strany – myška také může začít být dezorientovaná v prostoru a začít se pohybovat jako známé “myšky tanečnice”.
 
Nejspíše jediným benefitem kolečka či disku může být potenciální zhubnutí myšky, toho lze však také dosáhnout jiným pestrým vybavením ubikace, umožnění myšce přirozenější zábavy či správným výběrem krmiva.

Kolečko je tedy Českým klubem chovatelů myší shledáno jako nevhodné vybavení, na základě početnosti záporů nedostatku kladů.