Stavba těla

Standard - Stavba těla

Stavba těla​

Fancy myš má pevné, protáhlé tělo. Vadou je obezita i vychrtlost, myš musí působit kompaktním atletickým dojmem. Mezi vady také patří typická „pet stavba“, která působí drobným, krátkým a „válečkovým“ dojmem. Váha se může lišit vzhledem k velikosti myši, minimální váha je však stanovena na 40g pro možnost uchovnění. Stavba a váha  musí být v souladu. Myš, která splňuje minimální váhu, ale je viditelně obézní, nesplňuje podmínky českého standardu.

Hlava

Hlava působí kompaktně jemným, ale zároveň širším dojmem. Není ani příliš zploštělá, ani příliš protáhlá. 

Oči

Velké a jasné, ne příliš blízko u sebe.

Uši

U uší platí, že čím větší, tím lepší. Musí být hladké, bez přehnutých okrajů a bez zvrásnění nebo jiných nerovností (s výjimkou díry vykousnuté jinou myší. Tato „vada“ v drobném rozsahu nezabraňuje myši získat uchovnění). Jsou umístěny spíše po stranách hlavy, široce od sebe. Chybou jsou maličké uši blízko sebe na vrchu hlavy.

Ocas

U kořene široký, dále se zužující až do tenké špičky. Jeho délka musí být minimálně stejně dlouhá, jako tělo myšky. Nesmí mít zálomky, pokud nejsou způsobeny úrazem a je možnost prokázat, jak ocásek vypadal před úrazem. Chybějící špička může být překážkou k uchovnění, pokud neexistuje možnost doložit foto, jak ocásek vypadal před její ztrátou.